Thứ Ba, ngày 20/08/2019 13:14 PM (GMT+7)
Dùng chai bia đập vào trán để kiếm 25 USD và kết quả tẽn tò

Dùng chai bia đập vào trán để kiếm 25 USD và kết quả tẽn tò

Người đàn ông hít sâu rồi cả quyết đập mạnh chai bia đập vào trán của mình.