Thứ Hai, ngày 16/09/2019 11:37 AM (GMT+7)
Vì sao lợi nhuận PNJ của bà Cao Thị Ngọc Dung “về đáy” 1,5 năm?

Vì sao lợi nhuận PNJ của bà Cao Thị Ngọc Dung “về đáy” 1,5 năm?

PNJ của bà Cao Thị Ngọc Dung ghi nhận con số lợi nhuận chỉ còn 169 tỷ đồng trong quý II/2019. Đây là quý kinh doanh lợi có mức...