Thứ Tư, ngày 19/06/2019 00:44 AM (GMT+7)
Quân sự thế giới: Uy lực chết người của hệ thống phòng không Mỹ và hệ lụy

Quân sự thế giới: Uy lực chết người của hệ thống phòng không Mỹ và hệ lụy

Các quốc gia bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ của họ sẽ thành mục tiêu triệt hạ hàng đầu và cũng có nguy cơ...