Thứ Hai, ngày 20/05/2019 09:38 AM (GMT+7)
DN Mỹ sang VN kinh doanh dịch vụ cho thuê xe, người Việt được lợi gì?

DN Mỹ sang VN kinh doanh dịch vụ cho thuê xe, người Việt được lợi gì?

Thị trường cho thuê xe Việt Nam được đánh giá là còn nhiều tiềm năng phát triển nhưng rủi ro cũng rất lớn.