Thứ Sáu, ngày 19/07/2019 23:27 PM (GMT+7)
Đây là những hệ điều hành sẽ khiến Android "đứng ngồi không yên"

Đây là những hệ điều hành sẽ khiến Android "đứng ngồi không yên"

Với việc "nghỉ chơi" với Huawei, Android đang đưa mình vào một tình thế hết sức khó khăn với việc có thể sẽ có hàng loạt hệ điều...