Thứ Hai, ngày 09/12/2019 22:04 PM (GMT+7)
10 dòng họ đông đảo nhất thế giới: Họ Nguyễn Việt Nam xếp thứ mấy?

10 dòng họ đông đảo nhất thế giới: Họ Nguyễn Việt Nam xếp thứ mấy?12

Họ Nguyễn của Việt Nam vừa được xếp vị trí thứ 4 trong top 10 họ phổ biến nhất thế giới, với ước tính 36 triệu người (hơn 1/3 dân...