Thứ Hai, ngày 21/10/2019 14:33 PM (GMT+7)
“Thời đại 4.0, phải cho phép công chức được mắc sai lầm”

“Thời đại 4.0, phải cho phép công chức được mắc sai lầm”1

Nhận định có nhiều điểm kỳ lạ, bất thường trong sự phát triển ở thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0, TS. Võ Trí Thành cho rằng, cần...