Thứ Năm, ngày 12/12/2019 05:22 AM (GMT+7)
Thủ tục làm thẻ Căn cước công dân theo địa chỉ hộ khẩu tập thể

Thủ tục làm thẻ Căn cước công dân theo địa chỉ hộ khẩu tập thể

Sinh sống tại khu tập thể của cơ quan, đơn vị, thủ tục làm thẻ căn cước theo địa chỉ tập thể như thế nào?