Thứ Ba, ngày 18/06/2019 21:57 PM (GMT+7)
Hội Báo toàn quốc 2019: Báo NTNN/Dân Việt nhận 2 giải A

Hội Báo toàn quốc 2019: Báo NTNN/Dân Việt nhận 2 giải A

Báo NTNN/Dân Việt nhận 3 giải thưởng trong hội báo gồm: Giải A – Giải gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc; Giải A - Giải bìa báo Tết...