Thứ Tư, ngày 22/01/2020 01:15 AM (GMT+7)
Bộ Nội vụ kết luận nóng về Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị

Bộ Nội vụ kết luận nóng về Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị1

Liên quan đến những dư luận về hoạt động của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị (CSTCQT) năm 1972 trong thời gian qua, Bộ Nội vụ vừa...