Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 03:31 AM (GMT+7)
Tổng Thanh tra: Trước kỳ họp T.Ư, Đại hội Đảng, khiếu nại, tố cáo sẽ phức tạp

Tổng Thanh tra: Trước kỳ họp T.Ư, Đại hội Đảng, khiếu nại, tố cáo sẽ phức tạp1

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, trong thời gian tới, nhất là trong thời điểm diễn ra những sự kiện chính trị quan...