Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 13:35 PM (GMT+7)
Hội Nông dân hưởng ứng "Ngày nhà tiêu thế giới 19/11"

Hội Nông dân hưởng ứng "Ngày nhà tiêu thế giới 19/11"1

Hôm nay, 16/11, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng Cục Quản lý môi trường, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình tổ...