Thứ Ba, ngày 17/09/2019 23:43 PM (GMT+7)
Hội Nông dân Đà Nẵng: Giám sát, hỗ trợ nông dân bị thu hồi đất

Hội Nông dân Đà Nẵng: Giám sát, hỗ trợ nông dân bị thu hồi đất

Ban Thường vụ Hội Nông dân TP.Đà Nẵng vừa xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi các dự án...