Thứ Tư, ngày 16/10/2019 07:39 AM (GMT+7)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Công nghệ là yếu tố quan trọng của tăng trưởng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Công nghệ là yếu tố quan trọng của tăng trưởng1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chính công nghệ mới cùng với nguồn nhân lực phù hợp (có khả năng sử dụng, kiểm soát và sáng...