Thứ Tư, ngày 16/10/2019 14:49 PM (GMT+7)
Tạo động lực cho hội viên vươn lên làm giàu

Tạo động lực cho hội viên vươn lên làm giàu

Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, các cấp Hội ND...