Thứ Tư, ngày 11/12/2019 21:19 PM (GMT+7)
"Không đủ năng lực thì nên rút khỏi Hội đồng thẩm định phim"

"Không đủ năng lực thì nên rút khỏi Hội đồng thẩm định phim"

“Không có khả năng thẩm định phim một cách thông minh, thì chỉ còn cách là xin ngừng, rời khỏi vị trí ngồi Hội đồng thẩm định”,...