Thứ Ba, ngày 21/05/2019 02:44 AM (GMT+7)
Lạng Sơn: Giám đốc Sở VHTTDL có "phiếu tín nhiệm thấp" cao nhất

Lạng Sơn: Giám đốc Sở VHTTDL có "phiếu tín nhiệm thấp" cao nhất

Với 22 phiếu tín nhiệm thấp đạt tỷ lệ 37,93% trong khi chỉ có 9 phiếu tín nhiệm cao, Giám đốc sở VHTTDL Lạng Sơn là người có số...