Thứ Ba, ngày 21/01/2020 13:17 PM (GMT+7)
Đồng ý cho các tỉnh thí điểm hợp nhất 8 sở ngành thành 4

Đồng ý cho các tỉnh thí điểm hợp nhất 8 sở ngành thành 4

Bộ Nội vụ đồng ý cho các tỉnh, thành thí điểm hợp nhất 8 sở ngành thành 4, đồng thời thí điểm hợp nhất 6 phòng ban thành 3 cơ quan...