Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 05:27 AM (GMT+7)
Thanh Hóa: Ở đây dân trồng bầu canh, rau an toàn chỉ lo "cháy hàng"

Thanh Hóa: Ở đây dân trồng bầu canh, rau an toàn chỉ lo "cháy hàng"1

Việc triển khai xây dựng các mô hình Hợp tác xã như: Trồng dâu, nuôi tằm; sản xuất rau an toàn... trên địa bàn huyện Thiệu Hóa,...