Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 13:17 PM (GMT+7)
Quang Hà sốc nhập viện, tổn thất 8 tỷ đồng khi phải hủy show diễn vì Cung Việt Xô cháy

Quang Hà sốc nhập viện, tổn thất 8 tỷ đồng khi phải hủy show diễn vì Cung Việt Xô cháy

Giọng ca “Ngỡ” ngất xỉu, phải nhập viện truyền nước biển khi nghe tin dữ.