Thứ Bảy, ngày 20/07/2019 06:03 AM (GMT+7)
Apple sẽ rất cay cú vì chiếc vỏ bảo vệ iPhone 2019 này

Apple sẽ rất cay cú vì chiếc vỏ bảo vệ iPhone 2019 này

Có vẻ như thiết kế camera vuông đang được ủng hộ, ít nhất nếu người dùng nhìn vào Apple và Google.