Thứ Tư, ngày 18/09/2019 02:21 AM (GMT+7)
Infographic trận đầu tiên của Hải quân Việt Nam bảo vệ lãnh hải

Infographic trận đầu tiên của Hải quân Việt Nam bảo vệ lãnh hải3

Cách đây đúng 55 năm (ngày 2/8/1964) tàu khu trục Maddox (Mỹ) đã xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam...