Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 02:36 AM (GMT+7)
Infographic: Chân dung 5 Giám đốc Công an tỉnh vừa được bổ nhiệm

Infographic: Chân dung 5 Giám đốc Công an tỉnh vừa được bổ nhiệm1

Trong tháng 3.2019, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã bổ nhiệm nhiều Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Dân...