Thứ Năm, ngày 17/10/2019 02:30 AM (GMT+7)
4 oanh tạc cơ chiến lược uy lực nhất của Nga khiến phương Tây "khiếp oai"

4 oanh tạc cơ chiến lược uy lực nhất của Nga khiến phương Tây "khiếp oai"

Đa số vũ khí Nga ngày nay kế thừa những di sản từ thời Liên Xô và các oanh tạc cơ chiến lược cũng không  phải ngoại lệ. Các mẫu...