Thứ Hai, ngày 21/10/2019 22:04 PM (GMT+7)
TPHCM: Tự tin thị trường lớn sẽ hậu thuẫn OCOP thành công

TPHCM: Tự tin thị trường lớn sẽ hậu thuẫn OCOP thành công

TP.HCM tự tin cho rằng, chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) đang triển khai sẽ thành công bởi có ưu thế thị trường lớn.