Chủ Nhật, ngày 26/05/2019 08:36 AM (GMT+7)
18 triệu lao động phi chính thức vấp phải quá nhiều rào cản

18 triệu lao động phi chính thức vấp phải quá nhiều rào cản

Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ lao động làm việc ở khu vực phi chính thức đứng thứ 4 thế giới nhưng các chính sách hỗ trợ nhằm...