Thứ Tư, ngày 18/09/2019 12:16 PM (GMT+7)
Không làm theo chuỗi, nông sản Việt dễ thua trên “sân nhà”

Không làm theo chuỗi, nông sản Việt dễ thua trên “sân nhà”

Xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị nông sản, đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế là một yêu cầu cấp...