Thứ Tư, ngày 11/12/2019 18:59 PM (GMT+7)
Hà Nam: Nông dân trồng bắp cải GlobalGAP xuất 100 tấn sang Nhật

Hà Nam: Nông dân trồng bắp cải GlobalGAP xuất 100 tấn sang Nhật

Sản xuất nông nghiệp của Hà Nam đang hướng đến quy trình sạch, có sự liên kết với doanh nghiệp, phát huy được lợi thế các vùng sản...