Thứ Hai, ngày 14/10/2019 04:09 AM (GMT+7)
Thiếu gia Cà Mau bị bắt có bao nhiêu tiền tại Công ty Công Lý?

Thiếu gia Cà Mau bị bắt có bao nhiêu tiền tại Công ty Công Lý?

Từ một công ty có vốn điều lệ 7 tỷ đồng, sau gần 20 năm số vốn này tăng lên 1.450 tỷ đồng. Tô Công Lý nắm giữ 30% tổng số vốn của...