Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 14:29 PM (GMT+7)
Trận đánh ma túy cuối cùng của trung úy công an 25 tuổi

Trận đánh ma túy cuối cùng của trung úy công an 25 tuổi

Ven quốc lộ 279 đường lên cửa khẩu Tây Trang có ngôi miếu nhỏ với di ảnh một liệt sĩ công an.