Thứ Hai, ngày 27/01/2020 20:46 PM (GMT+7)
Bảo tồn giống nếp quýt đặc sản 20 năm không bị thoái hoá

Bảo tồn giống nếp quýt đặc sản 20 năm không bị thoái hoá

Đạ Tẻh là huyện trọng điểm về lương thực của tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay, với diện tích đất nông nghiệp chuyên trồng lúa hơn 2.500ha,...