Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 12:56 PM (GMT+7)
Lùm xùm “Ký ức Hội An”: Đơn vị cấp phép tổng rà soát lại kịch bản

Lùm xùm “Ký ức Hội An”: Đơn vị cấp phép tổng rà soát lại kịch bản

Sau khi chương trình biểu diễn “Ký ức Hội An” bị lùm xùm, đơn vị cấp phép sẽ chính thức làm việc với Sở VHTTDL Quảng Nam để tổng...