Thứ Ba, ngày 21/01/2020 06:43 AM (GMT+7)
Làm thẻ căn cước công dân ở nơi tạm trú được không?

Làm thẻ căn cước công dân ở nơi tạm trú được không?2

“Làm thẻ căn cước ở nơi tạm trú được không” – Đây là thắc mắc của bạn đọc gửi về Dân Việt.