Thứ Hai, ngày 18/11/2019 11:22 AM (GMT+7)
Công dân có thể làm thẻ căn cước ở những địa chỉ nào?

Công dân có thể làm thẻ căn cước ở những địa chỉ nào?4

Tôi ở Sóc Sơn (Hà Nội). Tôi không muốn làm thẻ căn cước ở Công an huyện, tôi có thể đi làm ở chỗ khác có được không? Thủ tục làm...