Thứ Hai, ngày 16/12/2019 06:31 AM (GMT+7)
Chuyển nhà quá lâu bị cắt hộ khẩu, có được làm thẻ căn cước không?

Chuyển nhà quá lâu bị cắt hộ khẩu, có được làm thẻ căn cước không?

Bán nhà và đi khỏi địa phương quá lâu nên bị cắt hộ khẩu thường trú có thể làm thẻ căn cước công dân được không?