Thứ Năm, ngày 12/12/2019 00:35 AM (GMT+7)
Công dân có thể đăng ký làm thẻ Căn cước công dân qua mạng

Công dân có thể đăng ký làm thẻ Căn cước công dân qua mạng1

Từ ngày 1/12/2019, công dân có thể đăng ký làm thẻ căn cước công dân qua mạng theo quy định tại Thông tư 48/2019/TT-BCA.