Thứ Sáu, ngày 23/06/2017 10:30 AM (GMT+7)
Sửa luật để chặn tận gốc cò đất, đầu nậu làm giá đất nền

Sửa luật để chặn tận gốc cò đất, đầu nậu làm giá đất nền

Đó là ý kiến của hầu hết nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong bối cảnh quy định luật đang tạo kẽ hở để cò đất, đầu nậu...