Thứ Sáu, ngày 21/07/2017 12:36 PM (GMT+7)
Sửa luật để chặn tận gốc cò đất, đầu nậu làm giá đất nền

Sửa luật để chặn tận gốc cò đất, đầu nậu làm giá đất nền1

Đó là ý kiến của hầu hết nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong bối cảnh quy định luật đang tạo kẽ hở để cò đất, đầu nậu...