Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 05:32 AM (GMT+7)
Nông dân SX nhỏ làm nông nghiệp thông minh thời... biến đổi khí hậu

Nông dân SX nhỏ làm nông nghiệp thông minh thời... biến đổi khí hậu

Khi biến đổi khí hậu khiến việc canh tác trở nên khó khăn và khó kiểm soát hơn, hàng triệu hộ nông hộ nhỏ ở châu Á cần phải áp...