Thứ Năm, ngày 18/07/2019 12:01 PM (GMT+7)
Có gì quý giá ở khu rừng nguyên sinh bé tí của làng Đông Dương?

Có gì quý giá ở khu rừng nguyên sinh bé tí của làng Đông Dương?

Hằng năm, thôn Đông Dương, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, Quảng Trị đều bầu ra một ban bảo vệ rừng. Ban này làm việc theo hương ước...