Thứ Ba, ngày 21/01/2020 05:04 AM (GMT+7)
Về Cà Mau xem làng cá Cái Đôi Vàm truyền thống "hốt bạc"

Về Cà Mau xem làng cá Cái Đôi Vàm truyền thống "hốt bạc"

Cái Đôi Vàm là thị trấn ven biển, đồng thời là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của huyện Phú Tân.