Thứ Ba, ngày 12/11/2019 06:11 AM (GMT+7)
Trăm người dầm nước ở làng trồng rau cần lớn nhất Đồng Nai

Trăm người dầm nước ở làng trồng rau cần lớn nhất Đồng Nai

Ngâm mình dưới nước hàng tiếng đồng hồ để nhổ rau, hứng trọn cái nắng như đổ lửa để rửa, cắt, bó và đưa rau cần lên bờ…, đó là...