Thứ Hai, ngày 20/01/2020 15:25 PM (GMT+7)
Không cần trồng, ra đường nhặt về, bán nửa triệu đồng dễ dàng

Không cần trồng, ra đường nhặt về, bán nửa triệu đồng dễ dàng

Sau khi lá được nhặt về sẽ trải qua khoảng 1 tuần để xử lý nhằm đảm bảo cho chúng giữ được màu sắc suốt nhiều năm.