Thứ Ba, ngày 17/09/2019 19:41 PM (GMT+7)
"Lá cờ đầu" trong xây dựng nông thôn mới ở Tây Nguyên

"Lá cờ đầu" trong xây dựng nông thôn mới ở Tây Nguyên

UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết 10 năm xây dựng NTM gia đoạn 2009 – 2019 và được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào xây...