Thứ Tư, ngày 26/06/2019 02:49 AM (GMT+7)
Gánh hơn 400 nghìn tỷ nợ vay, EVN vẫn lãi ròng gần 20 tỷ/ngày

Gánh hơn 400 nghìn tỷ nợ vay, EVN vẫn lãi ròng gần 20 tỷ/ngày1

Năm 2018, EVN ghi nhận trên 9.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và lãi ròng 6.818 tỷ đồng. Bình quân, mỗi ngày EVN lãi ròng gần 20...