Thứ Hai, ngày 21/10/2019 05:17 AM (GMT+7)
Lãi suất huy động tăng, lãi vay cuối năm sẽ tăng hay giảm?

Lãi suất huy động tăng, lãi vay cuối năm sẽ tăng hay giảm?

Nếu so với lãi vay của các nước thì doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang phải vay vốn với lãi suất cao hơn rất nhiều. Khoảng cách này...