Thứ Tư, ngày 17/07/2019 05:35 AM (GMT+7)
Bài 3: Quy hoạch treo, dự án treo "hiện hình" từ Bắc vào Nam

Bài 3: Quy hoạch treo, dự án treo "hiện hình" từ Bắc vào Nam1

Theo thống kê chưa chính thức, cả nước có tới hàng ngàn dự án chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng...