Thứ Tư, ngày 23/10/2019 04:31 AM (GMT+7)
Quảng Ngãi: Chỉ định bổ sung 8 Tỉnh ủy viên

Quảng Ngãi: Chỉ định bổ sung 8 Tỉnh ủy viên2

Số lượng Tỉnh ủy viên được bổ sung lần này là 8 người, đây là một trong những lần mà số lượng bổ sung vào vị trí trên nhiều nhất...