Thứ Hai, ngày 27/01/2020 18:38 PM (GMT+7)
Ảnh: Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc

Ảnh: Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao đã đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt...