Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 02:57 AM (GMT+7)
Lãnh đạo nêu gương, bỏ xe công đi xe khoán

Lãnh đạo nêu gương, bỏ xe công đi xe khoán3

Tình trạng các bộ, tỉnh, thành thừa xe công theo quy định mới nhưng vẫn xin trang bị thêm xe công vẫn còn xuất hiện.