Thứ Tư, ngày 23/10/2019 12:00 PM (GMT+7)
Lão nông An Giang "chơi trội": Mua hẳn "bạch xà" về làm thú cưng

Lão nông An Giang "chơi trội": Mua hẳn "bạch xà" về làm thú cưng

"Bạch xà" không có nọc độc, dài khoảng 100 cm được ông Nguyễn Văn Đền, huyện Tịnh Biên mua của thợ săn về làm thú cưng.